Gå till innehållet

Kimitoöns företagare får ny introduktionsportal – ska inspirera till framgångsrikt och hållbart företagande

Den digitala introduktionsportalen erbjuder nyttig information, värdefullt stöd och inspirerande tips för både nya och etablerade företagare i kommunen. 

Portalen som går under namnet Intro för företagare ska fungera både som materialbank och inspirationskälla för företagarna som utnyttjar den. Inom projektet Företagarens START har man identifierat några centrala teman som är särskilt viktiga då man nyligen har grundat ett företag. De här temana har samlats som övergripande kategorier och under varje kategori hittas flera specifika områden som företagaren kan fördjupa sig i.

– Målsättningen är att introduktionsmodellen i förlängningen ska fungera som ett konkret verktyg för både kommunen och företagarföreningen för att kunna betjäna Kimitoöns företagare och näringsliv, förklarar START-projektets projektledare Minna Rehn

Ta del av materialet genom att beställa användaruppgifter till Intro för företagare här: Lyyti-anmälan(gå till extern sida)

Den första kategorin i Intro-portalen är “Företagarens checklista”, som har flera underrubriker fyllda med relevant information och nyttiga länkar.

Kategorierna har rubriker som exempelvis “Att komma igång”, “Stöd och nätverk”, “Synlighet och marknadsföring” samt “Företagets tillväxt”. Under varje kategori finns nyttiga tips, webblänkar, inspirationsvideor och nedladdningsbart material. Projektet och portalen riktar sig i första hand till nya företagare i Kimitoön, både sådana som grundar ett företag och företagare som flyttar till Kimitoön, men den är tillgänglig för alla intresserade. Redan etablerade företag kommer dessutom att kunna ha nytta av den verksamhet som ordnas inom ramen för projektet.

– Kimitoöns livskraft är beroende av sina företagare och ett välfungerande näringsliv är den enskilt största faktorn för en livskraftig framtid med fungerande lokal service här på orten. Vi hoppas att introduktionsportalen ska både stödja nya företagare i Kimitoön att inte bara lyckas så bra som möjligt i sin verksamhet utan kanske också ha möjlighet att utveckla den på ett sätt som de själva vill, konstaterar näringslivschef Erik Lund.

Företagarens START är ett utvecklingsprojekt som Kimitoöns kommun förverkligar i tätt samarbete med företagarföreningen Kimitoöns företagare rf. Syftet med projektet är att introducera nya företagare i Kimitoöns näringsliv för att ge dem förutsättningar för sin verksamhet.

Mer information