Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 27 maj

Under sitt möte måndagen den 27 maj beslutade kommunstyrelsen om bland annat följande ärenden:

Utvecklingsplan för grundläggande utbildningen

Utvecklingsplanen för grundläggande utbildningen 2026–2031 enligt bilaga 73/1 godkändes enligt förslag.

Planläggningsinitiativ om påbörjande av delgeneralplan för ett produktionsområde för solenergi i Påvalsby

Kommunstyrelsen beslutade:

Ny politisk organisation, mellanbeslut

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en ny politisk organisation bereds vidare utgående från följande utgångspunkter:

Införande av cykelförmån

Kommunstyrelsen beslutade att:

  1. införa cykelförmån för kommunens personal enligt beredningen
  2. beakta behovet av anslag för cykelförmånen i förvaltningsavdelningens budget för 2024.

Mötesprotokollet kan du senare läsa här: