Gå till innehållet

Hälsoskydd

Till miljöhälsovårdens uppgifter hör livsmedelstillsyn, övervakning enligt hälsoskyddslagen inklusive tillsyn över inomhusluft i bostäder och offentliga lokaler, övervakning av hushålls- och badvatten, veterinärvård, djurskydd samt tillsyn enligt tobakslagen.

Miljöhälsovården i Kimitoön ordnas av Lundo stads miljöhälsovård(gå till extern sida).

Hälsoskyddets kontaktuppgifter

Livsmedels- och tobakstillsyn
Carita Back, hälsoinspektör
Tel. 050 406 2132
carita.back@lieto.fi

Boendehälsa, inkvarteringslokaler
Eeva Axelsson, hälsoinspektör
Tel. 050 594 6246
eeva.axelsson@lieto.fi

Övrig tillsyn (hushålls- och badvatten, offentliga lokaler mm.)
Pia Korhonen vikarierar Tiina Torkkeli-Pitkäranta under tiden 15.9.2023 – 31.10.2025.
Tel. 050 598 0578 eller pia.korhonen@lieto.fi
Om du vill bli betjänad på svenska, kontakta Eeva Axelsson (se ovan).

Vattenprovsflaskor

Flaskor för vattenprover fås från:

Miljö och teknik (Kimitoöns kommunkansli), Vretavägen 19, 25700 Kimito(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida).
Susanne Ginström, tel. 040 670 7054