Gå till innehållet

Underhåll av vägar

Kommunen har hand om underhållet av detaljplanevägar. Landsvägarna (numrerade vägar) sköts i samarbete mellan Trafikledsverket och den regionala NTM-centralen. Mindre byvägar sköts oftast av enskilda väglag.

Statliga vägar och cykel- och gångbanor

Statens vägar på Kimitoöns område upprätthålls av Egentliga Finlands NTM-central. Statliga vägar är riksvägar, stamvägar, regionvägar och förbindelsevägar. Vilka vägar som hör till staten (numrerade vägar) kan du se i Trafikledsverkets karttjänst(gå till extern sida).

Vägarna är indelade i olika underhållsklasser beroende på bland annat trafikmängd och betydelse.

Felanmälan: Statens vägar (landsvägar, vägbelysning)

Kommunala vägar och cykel- och gångbanor

Enheten för samhällsteknik koordinerar snöplogning, sandning, asfaltering och gatubelysning längs detaljplanevägar.

Felanmälan: Kommunala vägar (detaljplanevägar, vägbelysning)

Ta kontakt (telefontid vard. kl. 8-9)