Gå till innehållet

Home Libraries are the New Black

Tid:
- kl. -
Plats:
Kulturhus Björkboda
Adress:
Smedskullantie 3
Arrangör:
Kulturhus Björkboda

Home Libraries are the New Black
Andrew Gryf Paterson (SCO, FI)
9.2.–10.3.2024, Salong
Kulturhus Björkboda

Vernissage 9.2.2024 kl 18-20

Vad händer när ett privat hemmabibliotek, som samlats under en livstid, ställs ut i ett gemensamt utrymme? Hur kan en hemmabibliotekssamling utvecklas på ett sätt som är komplementärt, kuraterat och respektfullt mot mångfald? Hur kan man vårda och utöka ett sådant gemensamt bibliotek? Vad kan hemmabibliotek tillföra folkbibliotekens utbud och hur kan de stödja kulturella aktiviteter i regionen?

Dessa frågor är utgångspunkten för Patersons residens och utställning, där hela hans personliga bibliotek finns utställt och tillgängligt för läsning i salongen på Kulturhus Björkboda. Konstnär-forskaren kommer också att bo och arbeta i salongen under hela utställningen och ta emot besökare i sitt bibliotek. Nästan alla böcker är på engelska och täcker ett brett spektrum av ämnen som spänner över mer än 20 år. Det personliga biblioteket är också ett särpräglat självporträtt av preferenser, fantasier, det välbekanta och det okända som samlats under årens lopp. Enligt den italienske författaren och journalisten Umberto Eco (1932-2016) bör biblioteket hyllas som ett “verktyg” med ambitiösa mål som stödjer livslångt lärande.

Utställningen är ett försök att nå ut till lokalbefolkningen och hitta gemensamma intressen, liknande eller identiska böcker på svenska eller finska, organisera läsecirklar och radiosändningar online och dela detta öppna bibliografiska arbete. I salongen finns också en maskkompost, där maskar återvinner böcker som har brutits ned till jord. Följ bibliotekets program och tidtabell på Kulturhus Björkbodas sociala medier.

Konstnären kommer att vara närvarande i huset från och med utställningens öppnande den 9 februari 2023 kl. 18.00. Utställningens öppettider: 9.2.-10.3.2024 från torsdag till söndag 11-17 (lördagar 11-15).

Andrew Gryf Paterson är en skotsk konstnärsorganisatör, utbildare, kulturproducent och oberoende forskare baserad i Helsingfors. Hans arbete är socialt orienterat inom områdena media, nätverk, miljökonst och aktivism. Hans kreativa styrkor är hybriditet, kommunikation, organisations- och nätverksförmåga. Paterson har förmågan att föra samman och engagera människor i kreativt utforskande, utveckla tillfälliga samhällen och samla oväntade element och byggstenar för att skapa nya platser för kulturell verksamhet och forskning. Han är intresserad av att utforska konstnärliga och aktivistiska former av fältarbete, kulturarv på gräsrotsnivå och framväxande peer-nätverk i samhället.

Andrew Gryf Patersons portfolio/arkiv:
http://www.agryfp.info