Gå till innehållet

Förvaltningsstadga och koncerndirektiv

Förvaltningsstadgan innehåller bestämmelser om kommunens förvaltnings- och beslutsförfarande. Koncerndirektivet gäller Kimitoöns kommun och dess dottersamfund.

Förvaltningsstadga

I en förvaltningsstadga bestäms t.ex. organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter. Den gällande förvaltningsstadgan godkändes 18.12.2023 av fullmäktige.

Koncerndirektiv

Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt för kommunkoncernen Kimitoön(gå till extern sida). Koncerndirektivet ska förenhetliga styrningen av samfunden, öka transparensen i verksamheten och förbättra informationsgången mellan kommunen och samfunden.