Gå till innehållet

Kommunens ledning och organisation

Kommunerna har ett brett uppgiftsområde som handlar om att erbjuda basservice för sina invånare. Till den viktigaste servicen hör bland annat undervisning och bildning samt miljö och teknisk infrastruktur.

Kommunens avdelningar

Verksamheten i Kimitoöns kommun är indelad i följande avdelningar:

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har en viktig roll i kommunens strategiska och resultatmässiga ledning. Ledningsgruppens centrala uppgift är att se till att kommunens organisation jobbar i enlighet med strategin och kommunens och dess invånares välfärd i fokus.

Kommunens ledningsgrupp möts på veckobasis under ledning av kommundirektören.

I ledningsgruppen ingår också sekreterare Heidi Ginman och kommunens kommunikatör Annika Welling-Nyberg.

Beredskapsledningsgrupp

Kommunens beredskapsledningsgrupp leder arbetet i störnings- och undantagssituationer. Det består av kommunens ledande tjänsteinnehavare och andra nyckelpersoner. Gruppens sammansättning varierar beroende på lägesbild och behov.

Beredskapsledningsgruppens centrala uppgift är att bistå kommunens ledning i att forma en lägesbild, koordinera kommunens kriskommunikation och beslutsgång för att få kontroll över störningssituationen.