Gå till innehållet

Kimitonejdens skola

Kimitonejdens skola är en svenskspråkig skola för årskurserna 7-9. Skolans slogan: KNS – Vi siktar på framtiden

Vår vision

Att upprätthålla strävan efter kunskap och uppmuntra till delaktighet och kreativitet i lärandet.

Vår vision

Aktivitet

I KNS lyfter vi fram arbetsmetoder, som sporrar till delaktighet och kreativitet

Öppenhet

KNS har en trygg lärmiljö med en personal som prioriterar den enskilda elevens möjligheter till lärande enligt sina egna förutsättningar.

Vi har ett ett positivt arbetsklimat och stöder samhällsorienterad verksamhet.

Förnyelse

Vi vågar pröva på nya saker och göra misstag.
Vi är öppna för nya arbetsmetoder och förändringar.
Vi arbetar aktivt med att höja den digitala kompetensen både hos elever och personal.

Vår identitet

Vi är en liten och modern skola i Kimito centrum. I vår skola får eleven vara sig själv och lära sig att samarbeta både i och utanför skolan. Vi strävar efter att stärka självkänslan och öka självförtroendet hos eleven.

Ta kontakt