Gå till innehållet

Jubileets visuella identitet

Kimitoöns kommuns jubileum firas år 2025, och vi hoppas att jubileumsåret blir aktivt och gemenskapligt för kommunens invånare, fritidsboende, besökare och aktörer. Nu söker vi dig som har grafiskt kunnande och en vision om det visuella kring vårt 700-årsjubileum – vi behöver en jubileumslogotyp, färger och grafiska element, samt riktlinjer för hur dessa ska användas.

Process 1

Den visuella identiteten för jubileumsåret bör grundas på kommunens förnyade varumärke (bilaga) och vi önskar att den kommunicerar Kimitoöns värden och historia.

Vi engagerar invånarna i utformningen av jubileumsårets identitet, så vi önskar att ert erbjudande inkluderar ett preliminärt förslag för jubileumsidentiteten. Det preliminära förslaget bör innehålla skisser av logotyp, färger och grafiska element. En arbetsgrupp för Kimitoöns kommuns jubileumsår kommer att välja tre förslag från alla inskickade förslag, vilka sedan går vidare till invånarnas omröstning. De förslag som väljs för omröstning kommer att erhålla en ersättning på 300 euro, med undantag för vinnaren.

Process 2 – beställning från omröstningsvinnaren

1. Logotyp för tryck och digital användning, eventuellt vertikala och horisontella versioner
• Jubileumslogotypen bör vara användbar i många olika sammanhang, såsom webbsidor, trycksaker, sociala medieinlägg och lokala företagsprodukter.
• Vi önskar tvåspråkigt material på svenska och finska. Inga separata språkversioner för logotypen.

2. Färger och grafiska element som passar in i kommunens befintliga varumärke
• Färgerna, formerna och grafiska elementen bör baseras på Kimitoöns kommuns grafiska riktlinjer.

3. Riktlinjer/manual för användningen av den visuella identiteten för jubileumsåret

• Vi önskar korta och tydliga riktlinjer för användningen av jubileumsgrafiken eftersom den enhetliga identiteten bör kunna anpassas till lokala föreningars evenemangsgrafik och företagsprodukter.
• Exempel på användningen av logotyper, färger och grafiska element i till exempel evenemangsaffischer och olika produkter.
• Riktlinjerna bör vara tydliga och de publiceras digitalt på Kimitoöns webbplats.
• Riktlinjerna bör vara tvåspråkiga på svenska och finska.

Tidtabell

1. Deadline för förslag/utkast: 21 januari 2024 kl. 23.59. Förslagen skickas till marko.ahde@kimitoon.fi
2. Val av förslag för omröstning den 6 februari (Arbetsgruppens möte och beslut)
3. Omröstningsperiod 1 – 15 mars. Förslag publiceras och omröstningen arrangeras på kommunens webbplats.
4. Offentliggörande av vinnaren av omröstningen och val av visuell identitet den 18 mars.
5. Startmöte med kommunens jubileumsårsansvariga och fortsatt arbete med visuella identiteten från och med mars 2024.

Poängsättning av offerterna

Offerterna poängsätts och de tre bästa förslagen väljs enligt följande poängsättning:

Kvalitativa faktorer / kompetensfaktorer, skala 1-5 (1-2 tillfredsställande, 3-4 bra, 5 utmärkt). Vikt 80 %.
– Budskap och innehåll, 1-5 p
– Unikhet, 1-5 p
– Attraktivitet, 1-5 p
– Ändamålsenlighet, 1-5 p
– Tidigare erfarenhet, 1-5 p

Pris, skala 1-5 (1-2 dyrt, 3 genomsnittligt, 4-5 förmånligt). Vikt 20 %.


Mer information

Bekanta dig med den grafiska manualen:
Kimitoöns kommuns grafiska manual


Läs mer om kommunens strategi:
Kimitoöns kommuns strategi 2022-2025


Läs mer om kommunens kommunikation:
Kommunikation(öppnas i nytt fönster)

Ta kontakt