Gå till innehållet

Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet har som syfte att vara närvarande bland ungdomarna och ge dem möjlighet till en trygg och förtroendefull vuxenkontakt.

Inom det uppsökande ungdomsarbetet söker man tillsammans med den unga lösningar på olika svårigheter och frågor.  Den unga får hjälp att nå de tjänster han eller hon behöver.

Det uppsökande arbetets viktigaste syfte är att hjälpa unga personer i åldern 16-29 år som:

Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga stöd i ett tidigt skede, om den unga själv vill ta emot stödet.

Ta kontakt