Gå till innehållet

Etableringstjänster

Vi erbjuder blivande och redan etablerade företagare kostnadsfri rådgivning. Vi hjälper dig också att hitta en lämplig tomt, företagslokal och vid behov även arbetskraft. Via våra nätverk har du lättare att hitta de rätta kontakterna inom just din bransch!

Kimitoön är en av Finlands stugtätaste kommuner. Handel och byggverksamhet, turism, båtbranschen samt hotell- och restaurangbranschen är därför näringsgrenar som växer. 

Vårt område har en kraftig entreprenörsanda och det råder ett gott företagsklimat. Små- och mikroföretag utgör grundpelaren i Kimitoöns näringsliv. Vi finns nära södra Finlands större städer och viktiga leder, och har en egen hamn i Dalsbruk med åtta meters farledsdjup vilket erbjuder goda exportmöjligheter.

Företagsrådgivning och företagsstöd

Företagsrådgivningens uppgift är att hjälpa företag att få den information och nå de kontakter som behövs i varje enskilt fall.

Tomter

Kimitoöns kommun erbjuder industritomter i Kimito och affärstomter i Kimito och Dalsbruk.

Verksamhetslokaler

DIT-Centers företagarcentrum erbjuder kontors- och verksamhetslokaler i centrala Dalsbruk.

Övriga verksamhetslokaler:

Ta kontakt