Gå till innehållet

Momsfri privat socialservice

En kund är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att han/hon inte klarar av sin vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Till exempel skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

Privat socialservice är skattefri under följande förutsättningar

  1. Socialservicen baserar sig på antingen ett myndighetsbeslut eller ett skriftligt avtal mellan serviceproducenten och klienten.
  2. Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan eller motsvarande i samarbete med klienten.
  3. Serviceproducenten har en plan för egenkontroll som man följer.
  4. Serviceproducenten har gjort en anmälan om sin verksamhet till välfärdsområdet och är införd i registret över privata serviceproducenter.

Anvisningar för producenter av privata socialtjänster

Anvisningar för producenter av privata socialtjänster på Egentliga Finlands välfärdsområdes webbplats(gå till extern sida)