Gå till innehållet

Flyktingmottagning

Flyktingmottagningen samarbetar aktivt med de olika kommunsektorerna, med serviceproducenter, medborgarorganisationer och enskilda frivillighjälpare för att skapa de bästa förutsättningarna för flyktingarna att integreras i det nya hemlandet på den nya hemorten, bli delaktiga i samhällsgemenskapen samt stödja deras välbefinnande och anpassning.

Inom Kimitoöns flyktingmottagning arbetar flyktingkoordinatorn med flyktingar som beviljats asyl och som flyttat till kommunen. Flyktingkoordinatorn:

Flyktingmottagningen på Kimitoön

Flyktingar som beviljats asyl har rätt till 3 års integrationstid samt till en plan vars syfte är att stöda de samhälleliga färdigheterna, utveckla språkkunskaperna och förstärka förutsättningarna att delta i arbetslivet. TE-byrån ordnar integrationsskolning på heltid för vuxna. Arbetet leds av en lärare i finska samt ett skolgångsbiträde.

En del av barnen går integrerat i de finskspråkiga grundskolorna Taalintehtaan koulu och Kemiönsaaren keskuskoulu och en del av barnen deltar i förberedande grundskolestudier som leds av en lärare samt en skolgångsassistent.

Kimitoön har mottagit kvotflyktingar från Syrien åren 2016 och 2017, 20 personer vardera år. Byaverksamhet i Finland rf har år 2017 valt Dalsbruk till integrationens pilotby.