Kuva 1 Marianne JokinenKuva 7 Marjut HaapanenKuva Gina Genberg


Flyktingmottagning

Inom Kimitoöns flyktingmottagning arbetar flyktingkoordinatorn med flyktingar som beviljats asyl och som flyttat till kommunen. Flyktingmottagningen samarbetar aktivt med de olika kommunsektorerna, med serviceproducenter, medborgarorganisationer och enskilda frivillighjälpare för att skapa de bästa förutsättningarna för flyktingarna att integreras i det nya hemlandet på den nya hemorten, bli delaktiga i samhällsgemenskapen samt stöda välbefinnandet och anpassningen. Flyktingkoordinatorn:

  • ansvarar för praktiska arrangemang och myndighetsärenden kring mottagandet av flyktingar
  • handleder och hjälper flyktingarna till att få stöd och service inom kommunens alla sektorer
  • koordinerar utbildnings-, sysselsättnings- och frivilligverksamheten för och tillsammans med flyktingarna

I frågor som berör flyktingmottagning vänligen kontakta flyktinghandledare Ida Lundell tel. 040 620 8091


Aktuell information om flyktingmottagningen på Kimitoön:

Flyktingar som beviljats asyl har rätt till 3 års integrationstid samt till en plan vars syfte är att stöda de samhälleliga färdigheterna, utveckla språkkunskaperna och förstärka förutsättningarna att delta i arbetslivet. TE-byrån ordnar integrationsskolning på heltid för vuxna. Arbetet leds av en lärare i finska samt ett skolgångsbiträde.

En del av barnen går integrerat i de finskspråkiga grundskolorna Taalintehtaan koulu och Kemiönsaaren keskuskoulu och en del av barnen deltar i förberedande grundskolestudier som leds av en lärare samt en skolgångsassistent.

Kimitoön har mottagit kvotflyktingar från Syrien åren 2016 och 2017, 20 personer vardera år. Byaverksamhet i Finland rf har år 2017 valt Dalsbruk till integrationens pilotby. Läs mer om integrationen och livet i skärgårdsbyn.