Gå till innehållet

Lägesrapport om utredningen om grundläggande utbildningen

Kimitoöns kommuns utredning om grundläggande utbildningen framskrider enligt planen. Den här veckan berättade en representant från Vertikal för utredningens styrgrupp om hur minskningen av ålderskullarna kommer att påverka antalet elever vid olika skolor och därmed också antalet undervisningsgrupper. Tidigare år har inflyttningen gett en viss lättnad i nedgången av elevantalet, men för att hålla elevantalet på nuvarande nivå bör antalet inflyttare till kommunen öka avsevärt.

Vertikal håller för närvarande också på att utarbeta två enkäter. Den ena enkäten är en del av bedömningen av barnkonsekvenser, vilket syftar till att kartlägga barns och ungas åsikter om olika alternativ i utredningen. Den andra enkäten riktar sig till övriga kommuninvånare. Vid sidan av informations- och diskussionsmöten fungerar kommuninvånarundersökningen som ett alternativt eller kompletterande sätt att höra invånare.

Bilden visar skolornas elevprognoser, som baserar sig på antalet barn som bor i kommunen för tillfället. Elever i förberedande utbildning är inte medräknade.

Läs mer: