Gå till innehållet

Anmäl ett evenemang

Berätta om ert evenemang på Kimitoön! Kom ihåg att anmäla evenemanget både på svenska och finska. Du hittar finska och engelska anmälningsformulären nedanför svenska anmälningsformulären.

Starttid
:
Sluttid
:
Evenemangets längd
Om detta är vald spelar start- och sluttiderna ingen roll.
Kategori(Obligatoriskt)
Godkända filtyper: jpg, jpeg, Max filstorlek: 4 MB.
Bildstorleken måste vara minst 1521 x 861 pixlar eller större med samma proportioner.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anmäl ett evenemang (FI)

Ilmoita tapahtumasta

Alkaa, kellonaika
:
Loppuu, kellonaika
:
Tapahtuman kesto
Jos tämä on valittu, aloitus- ja lopetus kellonajoilla ei ole merkitystä.
Mitä, miten ja kenelle? Muista ilmoittaa myös aukioloajat / päivät, jos ilmoitatat toistuvan tapahtuman joka ei ole auki joka päivä!
Kategoria(Obligatoriskt)
Godkända filtyper: jpg, jpeg, Max filstorlek: 4 MB.
Kuvan koko on oltava vähintään 1521x861px, tai suurempi samassa kuvasuhteessa.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anmäl ett evenemang (EN)

Start time
:
End time
:
Event duration
If this is selected, the start and end times do not matter.
Category(Obligatoriskt)
Godkända filtyper: jpg, jpeg, Max filstorlek: 4 MB.
The image size must be at least 1521x861px, or larger in the same aspect ratio.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.