Gå till innehållet

Ändring av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård

Tekniska nämnden anhängiggjorde ändringen av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård 18.12.2018.
Eftersom planområdet är stort delas det in i fyra delområden och planeringen framskrider delområdesvis.