Gå till innehållet

Företagsrådgivning och företagsstöd

Företagsrådgivningens uppgift är att hjälpa företag att få den information och nå de kontakter som behövs i varje enskilt fall.

Nya företagsidéer

Det är nyttigt att diskutera sin idé med flera personer. Då får man nya infallsvinklar och tankar om projektets starka och svaga sidor.

Viktiga frågor är företagsidén, finansieringen, marknadsföringen, lönsamheten, utrymmen, företagsform.

För att konkretisera sin affärsidé för sig själv och andra kan man börja med att göra en affärsmodell. Senare kan den formas till en affärsplan. Med lönsamhetskalkylen kan du testa din lönsamhet och prissättningen.

För den som planerar att starta ett företag finns också mycket nyttig information via tjänsterna Suomi.fi(gå till extern sida) och MittFöretagsFinland(gå till extern sida).

Grundande av företag

När företagsidén har mognat och företagsformen klarnat kräver själva grundandet endast några blanketter och registreringsavgiften.

Grundandet av ett nytt företag görs hos patent- och registerstyrelsen som på ytj: s sidor har anvisningar(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) om hur anmälan görs.

När man grundar ett företag bör man känna till vilka skyldigheter man har gentemot beskattningsmyndigheterna. Skatteförvaltningen har rätt klara anvisningar(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida).

Företagsstöd

Information om företagsstöden hittar du här:

Utveckling av företag

Utveckling av ett företag kan betyda allt från mera personal till nya produkter och utrymmen, annorlunda marknadsföring, förnyad ekonomiuppföljning till nya samarbetspartners.

Här går det att få ekonomisk och sakkunnighjälp från olika instanser beroende på behoven. NTM-centralen har t.ex. en lång rad experttjänster(gå till extern sida), som förmånligt kan beställas.

Utvecklingstjänster

Näringscentralens utvecklingstjänster(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) består av s.k. program där företagaren tillsammans med en expert kan utveckla en specifik del av sin verksamhet. Dessa program är subventionerade och därför förmånliga för företagaren.

Investeringar

Större företag kan hitta finansiering via NTM-centralens företagstjänst(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) och Business Finland(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida).

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) kan bevilja till arbetsgivaren för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande. Lönesubvention kan beviljas åt företag, föreningar, stiftelse, församlingar, kommuner, samkommuner, hushåll.

Ägar- och generationsskiften

Börjar det bli dags att ge över företaget till nästa generation? Funderar du på att sälja ditt företag? Då lönar det sig att planera i tid. Företagsrådgivningen ordnar vid behov konsultationstillfällen för företag som står inför ett ägar- eller generationsskifte. Du får tips om hur du på bästa sätt kan förbereda dig, till exempel genom att ändra företagsform eller rusta upp företaget i optimalt försäljningsskick.

Lantbrukets binäringar

Lantbrukets binäringar fungerar idag som mikroföretag och är därmed jämförbara med vilka andra små företag som helst.