Brinkkulla detaljplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Bygganvisningar för Brinkkulla detaljplanområde, förslag till påseende: 29.11-30.12.2018
Kungörelse
Bygganvisningsförslag

Förslag till påseende: 8.3-8.4.2018
Planförslag
Planbeskrivning

Utkast till påseende: 10.11-11.12.2016

Planeringsbeslut: 26.1.2015Dragsfjärds kyrkoby, planändring kvarter 338, 339, 340 och VP-område

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 4.1-3.2.2019
Kungörelsen
Planutkast
Planbeskrivning

Utkast till påseende: 28.9 - 29.10.2017     
Planutkast
Planbeskrivning

Planeringsbeslut: 22.5.2012

Kasnäs detaljplanändring

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 8.2-11.3.2018
Planförslag
Planbeskrivning
Landskapsutredning (enbart på finska)
Naturutredning (enbart på finska)
Arkeologisk utredning (enbart på finska)
Byggnadsinventering ( enbart på finska)

Ny avgränsning: tn 12.12.2017 §133
Nya avgränsningen (det norra området Rantasalo är borttaget)

Utkast till påseende: 4.6 - 31.7.2015

Planeringsbeslut: 21.8.2012

Tekniska nämnden har den 28.4.2014 §73 beslutat att avsluta vindkraftsplaneringen i Kasnäs.

Valsverksholmens detaljplanändring

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 

Utkast till påseende: 31.3 - 30.4.2016

Planeringsbeslut: 23.2.2015