Gå till innehållet

Detaljplaner

En detaljplan är en detaljerad plan över vilka ändamål ett område får användas till och hur mycket som får byggas. En detaljplan görs upp av kommunen. Planen kan omfatta ett bostadsområde eller bara en enda tomt.

Anhängiga detaljplaner

Använd Adobe reader för att öppna plankartorna om du använder telefon eller surfplatta.

Dragsfjärds kyrkoby detaljplan och detaljplanändring

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:


Anhängig
: Tekniska nämnden 20.4.2021 § 46

Ändring av Kimito centrum detaljplan och detaljplanändring II, fastigheten 322-414-2-55 Åkerkulla

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 21.2.2023 § 26

Hasselbacken detaljplaneändring

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Anhängig: Tekniska nämnden 23.5.2023 § 65

Ändring av Westanpark detaljplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Anhängig: Tekniska nämnden 17.10.2023 § 106

Ändring av Lammala detaljplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Utkast framlagt: 14.12.2023 – 12.1.2024

Program för deltagande och bedömning:


Anhängig: Tekniska nämnden 30.11.2023 § 127

Godkända detaljplaner

Kommunens detaljplaner hittar du i sammanställningen av detaljplaner (Kimitoöns karttjänst). Där hittar du samtliga detaljplaner områdesvis. Du kan söka på kartan med hjälp av t.ex. fastighetsbeteckning eller väg-/gatunamn.

Behöver du hjälp med att använda sammanställningen går det bra att kontakta Heidi Lindén på planläggningsenheten.