Gå till innehållet

Detaljplaner

En detaljplan är en detaljerad plan över vilka ändamål ett område får användas till och hur mycket som får byggas. En detaljplan görs upp av kommunen. Planen kan omfatta ett bostadsområde eller bara en enda tomt.

Anhängiga detaljplaner

Använd Adobe reader för att öppna plankartorna om du använder telefon eller platta.

Dragsfjärd kyrkoby detaljplaneändring

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Program för deltagande och bedömning framlagt: 18.5 – 16.6.2021


Anhängig
: Tekniska nämnden 20.4.2021 § 46

Ändring av Kimito centrum detaljplan och detaljplanändring II, fastigheten 322-414-2-55 Åkerkulla

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Program för deltagande och bedömning framlagt: 2 – 31.3.2023

Anhängig: Tekniska nämnden 21.2.2023 § 26

Detaljplan för seniorboende, fastigheten 322-492-1-285, Dalsbruk

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag framlagt:

Utkast framlagt:

Program för deltagande och bedömning framlagt: 2 – 31.3.2023

Anhängig: Tekniska nämnden 21.2.2023 § 27

Godkända detaljplaner

Kommunens detaljplaner hittar du i sammanställningen av detaljplaner (Kimitoöns karttjänst). Där hittar du samtliga detaljplaner områdesvis. Du kan själv skriva ut ett planutdrag i skala genom att välja önskad pappersform och skala i balken till vänster och sedan klicka på den aktuella platsen på kartan. Du kan också söka på kartan med hjälp av väg/gatunamnet. De nyaste planerna Dalsbruks hamns detaljplan, Westanpark detaljplanändring och Kimito centrum detaljplan II finns inte med i sammanställningen.

Den sammanställda plankartan är endast riktgivande.

Behöver du hjälp med att använda sammanställningen går det bra att kontakta Heidi Lindén på planläggningsenheten.